Gor Mkhitarian - Last Letter Վերջին Նամակ

Gor Mkhitarian - Last Letter Վերջին Նամակ
Видео: Gor Mkhitarian - Last Letter Վերջին Նամակ
Длительность: 00:04:05 мин.
Теги: Gor, Mkhitarian, Last, Letter, Վերջին, Նամակ

Для Правообладателей / РОСКОМНАДЗОРа: ссылка на источник.

Album - United Fantasies Exit Ahead - 2008 -- 1. Վերջին Նամակ Վերջին նամակն եմ քեզ գրել, մեկ տուփ ժպիտ եմ պատվիրել Սա էր իմ եւ քո պայմանը - միմյանց ժպիտ նվիրել Քո պատուհանի գոգին սիրո խոսքեր եմ փորագրել 1348

Loading...

Загрузка...