qizim

Janim qizim
00:01:53
Qizim
00:00:29
Qizim menin
00:06:58
Jonim qizim.
00:01:40
Jonim qizim
00:00:12