goodbyes

Goodbye Lance
00:15:00
Goodbye Hair
00:10:09
Goodbye.
00:01:03