Ken)

Hokuto Shin Ken
00:00:10
Kaneki ken
00:00:00
Ken Block
00:06:34