Hashimoto,

Soichi Hashimoto
00:03:20
Hashimoto Fujico
00:07:20