Allahim,

ALLAHIM bagisla
00:00:34
ALLAHIM
00:05:50
Allahim
00:00:30
Allahim
00:01:25
Allahim
00:00:50
Allahim
00:00:18