-Қайда,

Айду )*
00:00:45
Айда 4,5
00:00:30
Қайда
00:00:12