зигую

Зиг заг
00:00:46
Не зигую
00:00:00
зиг заг
00:01:19