Жага

жага жай
00:00:43
Жаги
00:00:32
жагым
00:00:11
я жага
00:00:12
жагым
00:01:10