(AGC)

AGCE
00:00:16
Logo AGC ...
00:00:15
AGC fun)
00:06:18
AGC cw s mixom
02:13:07