Базар Барадин.Бурятия

Базар Барадин.Бурятия
Видео: Базар Барадин.Бурятия
Длительность: 00:01:24 мин.
Теги: Базар, Барадин.Бурятия

Для Правообладателей / РОСКОМНАДЗОРа: ссылка на источник.

Ниитэ политическэ ажал ябуулагша, зүүн зүгые шэнжэлэгшэ Базар Барадинай дурасхаалые мүнхэлһэн хүшөө Улаан- Үдэдэ нээгдэбэ. Буряад литература болон хэлэлгын һалбарида ябуулһан шэнжэлгэнүүдынь гайхал түрүүлдэг. Хэһэн ажалынь мүнөө үеын эрдэмэй үндэһэн боложо үгэнэ.

Loading...

Загрузка...